Hvad
Jeg forsker i tid og oplevelsen af tid i arbejdslivet. Specielt er jeg interesseret i, hvordan tiden ”føles” og opleves, f.eks. når man er stresset, eller når man keder sig. Det betyder, at jeg er interesseret i emner som følelser, stemninger og atmosfærer, og i hvordan de ændrer vores måde at opleve os selv og vores omverden på. Herudover har jeg i de seneste år også arbejdet med spørgsmålet om, hvordan man bedst underviser i filosofi på en business school, og hvordan man meningsfuldt integrerer humanistiske problemstillinger med erhvervsøkonomien.
  •  Det er vigtigt for mig at læring er noget som sker i fællesskab.

Hvorfor
HA(fil.) er tiden værd. En erhvervsøkonomisk uddannelse har kun en eksistensberettigelse, hvis den lykkes med at lære de studerende mere end hun eller han kunne lære i samme tidsrum på en arbejdsplads. Jeg mener, at særligt filosofien har forudsætninger for at bidrage med dette ”mere”. Filosofiske problemstillinger hører nemlig ikke først og fremmest til i bøgerne men er den slags dilemmaer, som vi støder på i hverdagslivet. Den filosofiske tradition lærer os at identificere, arbejde med og dele dilemmaerne med andre, så vi bliver bedre praktikere.
Hvordan
Undervisning skal være en udvikling i fællesskab. Jeg er meget engageret i at udvikle og eksperimentere med undervisning. Det er vigtigt for mig, at læring er noget, som sker i fællesskab. Derfor tilstræber jeg et læringsmiljø, hvor vi prøver og spørger os frem sammen - nærmere end ét, hvor løsningen er givet på forhånd. Hertil synes jeg, at case-undervisning fungerer godt, fordi det kan hjælpe én til at sætte sig i de menneskers sted, som man beskæftiger sig med. Filosofiundervisning lægger også op til, at man langsomt og møjsommeligt arbejder sig frem mod løsninger, nærmere end at lære facitlisterne udenad. Derfor sætter jeg stor pris på engagerede studerende, der tør stille kvalificerede spørgsmål til praksis.