Hvad
Jeg laver filosofiske undersøgelser af penge, banker og finansielle markeder. Jeg er også interesseret i fænomenet økonomisk vækst og i perspektiverne for den såkaldt grønne omstilling. Målet med min nuværende forskning har været at stille og besvare spørgsmålene om: Hvad er penge? Hvor kommer penge fra? Og hvem burde lave pengene? Jeg behandler disse spørgsmål inden for rammerne af filosofisk og sociologisk tænkning.  
  • Filosofi er dramatisk – der er fuld blæs på kriser og kritik.

Hvorfor
Metode skal ikke blive en undskyldning for ikke at tænke selv. Enhver definition af, hvad sociologi er, og særligt af, hvad sociologi ikke er, bør mødes med stor mistænksomhed. For mig er sociologi en anledning til at spekulere over fænomener, som interesserer mig og et redskab til at kvalificere mine spekulationer, så de bliver vedkommende for andre end mig selv. I forbindelse med min undervisning i metode og videnskabsteori syntes jeg, at der manglede en tekst om forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ metode, som ydede begge metodiske tilgange fuld retfærdighed. På den baggrund opstod antologien ’Sociologiske metoder’ (2006).
Hvordan
Filosofi er dramatisk – der er fuld blæs på kriser og kritik. Det er vigtigt for mig at lære de studerende, hvordan filosofi kan bruges til at analysere ting, som vi har et meget selvfølgeligt forhold til, men som har umiddelbar stor betydning for os. Det gælder alle typer af fænomener som penge, arbejde, Jylland, vækst mm. Jeg kan godt lide at blande forskellige undervisningsformer, hver gang jeg underviser. Sidst jeg underviste begyndte vi med lidt gruppearbejde og derefter en plenumdiskussion. Efterfølgende lavede vi en case, og til sidst sluttede jeg af med en lille forelæsning. Det var en ikke atypisk undervisningsgang for mig.