”Med den nye reform ønsker vi at implementere flere pædagogiske principper. Filosofifagene skal i højere grad afspejle, at vi befinder os på en business school.” Læs om tankerne bag den nye reform af FLØK studiet, der træder i kraft i 2014.