Hvad
Jeg er uddannet filosof og forsker blandt andet i begrebet frihed. Mit udgangspunkt er, at frihed skal forstås som en erfaring af mening og ikke kun som en mængde af handle­muligheder. Jeg fokuserer på forskellige grundlæggende typer af meningsfuld frihed: erfaringen at kunne begrunde sine handlinger og mening over for sig selv eller andre, og erfaringen af mening i arbejdet eller andre formålsrettede aktiviteter.
  • Klassikerne er et kritisk værktøj til at afdække de problematiske forudsætninger,som mange indflydelsesrige opfattelser af økonomi og ledelse hviler på i dag.

Hvorfor
Filosofiske klassikere er en positiv ressource til at tænke nye og mere holdbare tanker om økonomi og ledelse. Jeg er optaget af, hvordan de klassiske tekster kan bruges metodisk til at udvikle evnen til at tænke begrebsligt og stringent, men også hvordan klassikerne stadig har indholdsmæssig relevans. Klassikerne er et kritisk værktøj til at afdække de problematiske forudsætninger,som mange indflydelsesrige opfattelser af økonomi og ledelse hviler på i dag.
Hvordan
Meget af min undervisning tager udgangspunkt i filosofiske klassikere. Her finder man de argumenter, begreber og ideer, som ligger til grund for vores nuværende opfattelse af menneske, økonomi og samfund. Mine filosofiske interesser kan i samles under betegnelsen filosofisk hermeneutik. Den er optaget at beskrive skelne mellem forskellige grundtyper af forståelse, og den er kritisk over for forsøget på at beskrive alle former for forståelse og sandhed ud fra naturvidenskabelige eller socialvidenskabelige forudsætninger. I forhold til FLØK er hermeneutikken derfor ikke mindst relevant som en kritisk afklaring af forudsætningerne for økonomisk viden og videnskab.