Hvordan bruger du filosofi i dit arbejde?
For mig er filosofien et bagvedliggende begrebsapparat, som jeg ofte trækker på. Vi arbejder meget med kreativitet og formidling inden for en strategisk ramme. I den sammenhæng er det vigtigt hurtigt at kunne afkode værdier og begreber, da de har en helt afgørende betydning for, hvilke løsninger en kunde anser som ‘rigtig’ og værdiskabende. Når vi forstår kundens værdier og begreber, så rammer vi plet næsten hver gang.
  • Det kommer af, at jeg er meget inspireret af sprogfilosofien, dvs. hele idéen om, hvor vigtigt sproget er som en skabende faktor i vores liv. ” 

Hvad har særligt inspireret dig fra den filosofiske tradition?
Jeg synes, at opmærksomheden på at der ikke findes én sandhed, er meget kraftfuld og vigtig. Det kommer af, at jeg er meget inspireret af sprogfilosofien, hvilket vil sige hele idéen om, hvor vigtigt sproget er som en skabende faktor i vores liv. Der er en stor styrke i sproget, når man forstår det forandringspotentiale, som ligger i det.
Hvorfor vil du anbefale andre at læse filosofi og økonomi?
Der bliver talt meget om, hvilke værktøjer man har med i sin værktøjskasse, når man er færdig med at læse. Med filosofien i bagagen har jeg ikke bare fået en værktøjskasse med konkrete værktøjer, jeg har samtidig fået evnen til at kigge kritisk på min værktøjskasse, skifte den ud, hvis den ikke passer til opgaven og meget hurtigt få fyldt nyt i kassen.