Hvordan bruger du filosofi i dit arbejde?
Min filosofiske skoling er et baggrundstæppe for alt det, jeg laver og sidenhen har lært. Det er udgangspunktet for, at jeg hurtigt kan sætte mig ind i nye sager, problemstillinger og fagområder. Jeg møder reelt aldrig noget, der er mere udfordrende end det, jeg studerede for over ti år siden. Min filosofiske skoling betyder også, at jeg forholdsvis nemt kan se, hvilke rationaler der styrer andres argumenter. Det er en stor fordel, når man arbejder med politik og samfundsanalyse. Jeg ved eksempelvis, hvorfor klassiske økonomer altid falder tilbage til idéen om egeninteresse. Endelig bilder jeg mig ind, at jeg møder folk på en anden måde, end hvis jeg kun havde læst et værktøjsfag: aldrig som et middel til at opnå noget - men altid med deres værdighed for øjet.
  • Hvis man ønsker at ændre samfundet, må man starte med den måde, vi taler om det på; Hvordan vi mener, det fungerer, og hvad vi forstår som naturgivent, retfærdigt, rigtigt eller forkert.” 

Hvad har særligt inspireret dig fra den filosofiske tradition?
For de ting jeg beskæftiger mig med, har det særligt været afgørende, at der ikke findes objektiv og neutral viden. Det grundlag som folk skaber deres holdning på baggrund af, er ikke givet. Både grundlaget og holdningerne i sig selv skabes hver dag. Og der foregår en kamp om hvilken retning, de skal trækkes. Hvis man ønsker at ændre samfundet, må man starte med den måde, vi taler om det på: Hvordan vi mener, det fungerer, og hvad vi forstår som naturgivent, retfærdigt, rigtigt eller forkert.
Hvorfor vil du anbefale andre at læse filosofi og økonomi?
Kombinationen af filosofi og økonomi skærper ens blik på og forståelse af samfundet, erhvervslivet, virksomheder og andre organisationer. Det gør ganske enkelt, at man forstår problemstillinger på en anden måde, end hvis man kun havde læst enten økonomi eller filosofi eller et andet mere anvendelsesorienteret fag. Samtidig styrker studiet ens evne til at lære nyt gennem hele sit arbejdsliv. Det er ikke uden grund, at filosofi, politik og økonomi (PPE) ved Oxford University er den uddannelse, som suverænt flest medlemmer af f.eks. parlamentet i Storbritannien har læst.