Hvad
Jeg har et designbureau, der arbejder med sammenhængene mellem fysiske steder og sociale relationer. Blandt vores opgaver  er kultur- og udviklingsstrategier, by- og rumdesign, identitet og kommunikation – ofte kombineret. På FLØK underviser jeg i, hvordan man bruger kulturanalytiske og filosofiske metoder til at blive klogere på, hvordan mennesker agerer og interagerer - og hvordan man kan skabe forandring i den måde, vi organiserer os på - rumligt, socialt, økonomisk.  
  • I kurset ’Filosofi i Praksis’ arbejder vi med kulturanalyse som afsæt for kvalificeret idéudvikling. 

Hvorfor
En humanistisk filosofisk tænkning er i mine øjne et godt afsæt til at gå åbent og dog metodisk til samtidens sociale og kulturelle udtryk og udfordringer. I mit arbejde i UiWE er min humanistiske og filosofiske baggrund nærværende - ikke som en klar metode, men som en kvalificeret undren over den måde, vores verden træder frem på. Filosofi kan opdyrke en i mine øjne god blanding af frækhed og ydmyghed over for omverdenen. Evnen til at vide, at der er meget, vi ikke ved - men at vi alligevel må handle - ser jeg også hos mange af de dygtige FLØK’ere.
Hvordan
I kurset ’Filosofi i Praksis’ arbejder vi med kulturanalyse som afsæt for kvalificeret idéudvikling. Kurset er bygget op som en række workshops og med afsæt i partnerskaber med relevante virksomheder eller organisationer. Det helt afgørende for mig er, at vi opøver evne til at afkode, analysere og forstå kulturelle sammenhænge - for det er afsættet til at forstå hvilke løsninger, der faktisk kan gøre en forskel. At lære noget handler også om at opøve helt praktiske evner til at læse, skrive og formidle, så vi arbejder meget hands-on på kurset.