Hvordan bruger du filosofi i dit arbejde?
Jeg har fået mange kompetencer fra studiet. Filosofien brugte jeg f.eks., da jeg realiserede et talentprojekt om balancen mellem arbejds- og privatliv, eller da jeg udarbejdede et nyt MUS-koncept for nogle år tilbage. I øjeblikket har jeg ansvaret for en overgang fra ét elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem til et andet, og i den forbindelse medtænker jeg en del Martin Heidegger og hans centrale begreber, der jo blandt andet handler om, hvordan vores forståelse af vores verden skabes i en brugende omgang med verden.
  • “Det er interessant at være en del af maskineriet for mit vedkommende. Jeg har en forkærlighed for Kafka, og hans roman ‘Slottet’ fungerer for mig som en reminder om, at det offentlige system ikke må blive for Kafkask - det skal være gennemskueligt og tilgængeligt for borgeren.” 

Hvad har særligt inspireret dig fra den filosofiske tradition?
Det som inspirerer mig mest ved filosofi, er de begreber, som man kan bruge til at skabe en ny mening, vende noget på hovedet eller belyse noget på en ny måde. Jeg forholder mig til filosofi som et redskab, jeg kan bruge. For eksempel er "Væren og Tid" af Heidegger et meget spændende værk i forhold til at forstå arbejdsgange og hverdagen på en arbejdsplads. Det handler om at kunne aflæse, hvordan vores vaner og meninger bliver til i helt bestemte sammenhænge.
Hvorfor vil du anbefale andre at læse filosofi og økonomi?
FLØK er et stærkt valg, hvis man gerne vil være god til at indgå i sammenhænge med og forstå mange forskellige felter, som f.eks. økonomi, filosofi, organisationsteori, sociologi, branding mm. Med en god forståelse for mange forskellige fagligheder, sprog og logikker, som er på spil i de forskellige felter, bliver du ikke kun skarp tværfagligt, men kan også løse mange problemstillinger.