FLØK: FILOSOFI OG ØKONOMI PÅ CBS


FLØK kommer af en sammentrækning af filosofi og økonomi. På FLØK udfordrer filosofien traditionelle forestillinger om økonomi, ledelse, magt og organisering.

FLØK dækker over to unikke uddannelser – HA(fil.) og MSc in Business Administration & Philosophy – der forbinder filosofi og økonomi. På uddannelserne er filosofisk tænkning med til at udvikle en dyb forståelse for moderne økonomi og organisering. Og filosofiske tilgange bliver udfordret af mødet med den erhvervsøkonomiske virkelighed. Denne kombination er med til at give FLØK sin helt egen tilgang og identitet. På studiet kalder de studerende sig for FLØKere.

FLØK handler om de udfordringer, som virksomheder og organisationer møder i en globaliseret verden med stigende krav til både økonomisk effektivitet og social ansvarlighed. FLØK er karakteriseret ved en dyb nysgerrighed for fænomener, der ofte tages for givet. Uddannelserne går deres egne veje i grænselandet mellem filosofi og økonomi, radikal kritik og finansieringsteori, videnskabsteori og forretnings­udvikling.

Læs mere om HA(fil.)

HA(fil.) integrerer en erhvervsøkonomisk forståelse for, hvordan virksomheder og organisationer fungerer, med en indføring i centrale filosofiske begreber og temaer. HA(fil.) er dermed en bredt dannende erhvervsøkonomisk og filosofisk uddannelse, der ruster studerende til at forstå og handle i forhold til aktuelle økonomiske og samfundsmæssige tendenser.

Den filosofiske metode udgør en værdifuld ressource, som giver indsigt i centrale menneskelige og samfundsmæssige forhold og træner systematisk tænkning og problemløsning. Det giver et solidt udgangspunkt for at forstå og løse de udfordringer, som moderne virksomheder og organisationer møder – og et afsæt til at forholde sig nuanceret til de mange dilemmaer, der viser sig i forholdet mellem erhvervsøkonomi og samfund.

Igennem uddannelsen får FLØKere mulighed for at prøve kræfter med en række praktiske og teoretiske problemer. Studiet udvikler evnen til at analysere problemer metodisk, stille meningsfulde spørgsmål og argumentere både skriftligt og mundtligt. HA(fil.) ruster studerende til en bred vifte af jobs – bl.a. inden for ledelse, strategi, Corporate Social Responsibility, Human Ressource Management, entreprenørskab og innovation.

Blandt spørgsmål, der undersøges igennem studiet kan være: Hvordan forbindes krav om økonomisk vækst med voksende krav til virksomhedernes sociale ansvar? Hvordan organiseres vidensarbejdere, så der skabes optimal vidensdeling? Hvad er forholdet mellem det mere fleksible arbejdsliv og stress? På HA(fil.) får man således indsigt i, hvordan økonomiske og andre – sociale, kulturelle, etiske – værdibegreber kan analyseres og håndteres i både teori og praksis.

Læs mere om den engelsksprogede overbygning MSc in Business Administration & Philosophy

 

KARRIERE


Mød fem tidligere FLØKere, og læs om, hvordan de bruger deres erhvervsfilosofiske baggrund i arbejdslivet.

HA(fil.) og MSc in Business Administration & Philosophy er bredt dannende uddannelser, der kan åbne døre til en bred vifte af jobs. Noget af det, der kendetegner FLØKere, er en stor mangfoldighed i, hvor man arbejder. Der er mange, der har fået arbejde indenfor både den private og den offentlige sektor – og mange, som starter selvstændige projekter op. Blandt de temaer, der fylder hos kandidater, er ledelse, strategi, Corporate Social Responsibility (CSR), Human Resource Management, entreprenørskab og innovation.

STUDIELIV


Studielivet er i høj grad en social tid både i og udenfor undervisningen. På FLØK bliver der gjort en stor dyd ud af at kombinere en lang række forskellige arbejdsmåder. Gennem studietiden stifter FLØKere bekendtskab med forelæsninger, øvelseshold, seminarer og case-baserede undervisningskoncepter. Undervisningen indeholder både individuelt arbejde såvel som gruppeprojekter.

Der er en lang tradition for at FLØKere i samarbejde med en underviser opretter studiekredse og læsegrupper, som giver mulighed for at fordybe sig yderligere i de klassiske tænkere. Første år integreres alle fag i et fælles caseforløb, hvor undervisere fra de økonomiske og filosofiske fag samarbejder om at præsentere virkelige problemstillinger fra erhvervslivet.

FESTUDVALGET

FLØK Festudvalg er omdrej­ningspunktet for en række fester og sociale arrangementer, der bliver afholdt i løbet af året.

Udvalget samler folk fra både bachelor- og kandidatniveau, og er dermed et sted, hvor FLØKere på tværs af årgange møder hinanden. Festudvalget er blot en af mange muligheder for at få indflydelse på studiet. Her er FLØKere med til at skabe studiets sociale og festlige side. Festudvalget er kendt for deres legendariske faste fester som semesterstartsfesten, julefrokosten, fastelavnsfesten og sommerfesten.

STUDENTERFORENINGEN


FLØK studenterforening består af folk fra både HA(fil.) og MSc in Business Administration & Philosophy, der vil udforske filosofien også uden for undervisningen.

Foreningen hiver filosofien ned fra akademiets piedestal og eksperimenterer med filosofisk tænkning i biografen, på direktionsgangene og til fest. Hvert semester byder foreningen på en række spændende og tankevækkende arrangementer, der giver FLØKere og andre interesserede noget at samles om på tværs af årgange, studieretninger og universiteter. Foreningen arrangerer blandt andet debatarrangementer, koncerter, filmaftener og den årlige studietur, som tidligere er gået til Athen, London og Berlin.

Bliv updatet på foreningens spændende events på facebook

Har du en god idé til et arrangement kontakt Kristoffer Malmose Nyegaard

TIDSSKRIFTET HVORFOR


HVORFOR er et studietidsskrift på Copenhagen Business School, der primært henvender sig til studerende på CBS’ kombinationsuddannelser i det social- og humanvidenskabelige felt.

HVORFOR ønsker med tidsskriftet at skabe et debatmiljø, hvor studerende og forskere skriftligt kan udfolde og udvikle tanker og teser. Målet er at inspirere såvel læsere som skribenter til at udfordre sig selv på nye måder og turde at lade verden træde frem i et nyt og til tider skævt lys. Tidsskriftet er uafhængig af politiske, filosofiske og økonomiske interesser.

MENTOR PROGRAMME


As a graduate student at Business Administration and Philosophy, you can apply for a mentor through the FLØK mentoring programme.

For any questions regarding the mentor programme, you are welcome to contact the programme coordinator Maria Flora Andersen: maria.flora.andersen@gmail.com

The FLØK  mentoring programme was initiated in 2014, and is currently running on its third year. Owing to the dedication of FLØK  alumni , graduate students are given this special opportunity to mirror their  academic knowledge in specific and practical qualifications, and thereby achieve unique insight into the many different career possibilities that the FLØK study can open up to.

FLØK ACADEMY

Med omdrejningspunkt i engagement fra universitetsstuderende ønsker vi at udvikle gratis læringsmateriale til at stimulere kritisk tænkning i de samfundsfaglige og erhvervsøkonomiske fag på danske ungdomsuddannelser.

FLØK Academy er på nuværende tidspunkt under udvikling. Der vil komme mere information, når konceptet er færdigudviklet.

Har du interesse i projektet, kan du kontakte Stig Nyman Christiansen, Cian O’Brian eller Jeppe Aarup

FAG OG INDHOLD

HA(fil.) er bygget op omkring 6 semestre, hvor der på 5. semester er mulighed for enten at vælge valgfag på CBS, valgfag på andre universiteter eller tage på udvekslingsophold i udlandet.

CBS har aftaler med mere end 350 universiteter, så der er gode muligheder for at komme et halvt år til udlandet og studere.

Filosofi Integration Økonomi
1. semester Filosofisk metode & argumentation (7,5 ECTS) Virksomheden i samfundet (7,5 ECTS) Filosofi i praksis (7,5 ECTS) Mikroøkonomi (7,5 ECTS)
2. semester Etik & ansvarlighed (7,5 ECTS) Market(ing) & aesthetics (english) (7,5 ECTS) 1.års projekt + Videnskabsteori (7,5 ECTS) Regnskab og økonomistyring (7,5 ECTS)
3. semester Erkendelse & økonomisk filosofi (7,5 ECTS) Ledelsesfilosofi (7,5 ECTS) Organisationsteori (7,5 ECTS) Finansiering (7,5 ECTS)
4. semester Organisationsfilosofi (15 ECTS) Metode (7,5 ECTS) Makroøkonomi og samfunds­ansvar (7,5 ECTS)
5. semester Valgfag (7,5 ECTS) Valgfag (7,5 ECTS) Valgfag (7,5 ECTS) Strategi (7,5 ECTS)
6. semester Politisk økonomi & Humankapital (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)

 

KONTAKT

Studienævnet for HA(fil.) og MSc Business Administration & Philosophy har lavet denne side om fagligheden og livet på FLØK. Har du spørgsmål omkring studielivet kan du altid kontakte Maria Flora (mmia.mpp@cbs.dk) digital mentor og tidl. studerende.

 

For spørgsmål vedrørende optagelse eller andet, kan du kontakte studieadministrationen eller studievejledningen.
Studieleder: Morten Sørensen Thaning

StudiesekretariatLisa C. Lauridsen

Studievejledning: 38152720

 

Mere om FLØK

HA(fil.) – Den officielle CBS-beskrivelse af bacheloruddannelsen.
MSc in Business Administration & Philosophy – Den officielle CBS-beskrivelse af kandidatuddannelsen.

Andre relevante links

LPF – Institut for Ledelse, Politik og Filosofi – Stedet hvor de fleste undervisere sidder og forsker, når de ikke underviser.
CBS Webmail – Indgang til din personlige mailadresse på CBS.
Learn – Portalen for dit studie, hvor underviserne lægger fagplaner, pensumlister og materiale ud.